Name __________

thanksgiving writing worksheet, holiday activies

thanksgiving writing worksheet, holiday activies
My Thanksgiving holiday

1, Can you name one fact about thanksgiving turkey?

_______________________________________________

_______________________________________________

2, Can you name 2 things you can do with thanksgiving holiday?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

3, Please write three sentences about your thanksgiving holiday.

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________